Call for abstracts: FoU Välfärds konferens 15-16 oktober 2020

FoU Välfärds konferens arrangeras i år av föreningens styrelse och hålls i Stockholm. Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

Styrelsen välkomnar nu abstracts som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll, exempelvis:
• Pågående projekt, forskning eller annat arbete inom er verksamhet och som kan vara värdefullt att presentera och diskutera
• Avslutade projekt, forskning eller annat arbete vars resultat kan vara värdefullt att presentera för andra
• Idé om samarbete som du/ni vill diskutera
• Önskemål om att hålla workshop om aktuell fråga som är värdefull att diskutera tillsammans

Ditt abstract ska vara på max 250 ord, exklusive titel. Använd gärna rubrikerna: bakgrund, syfte, metod, eventuella resultat/konklusion för en tänkt presentation/workshop. Du anger i anmälan om du vill hålla en kortare eller längre presentation/diskussion.

Presentatör är den som anmäler abstract till konferensen, om annat så måste detta framkomma tydligt i anmälan vem/vilka som presenterar. Alla som anges som presentatörer förväntas anmäla sig till konferensen. Föreningen har i dagsläget tyvärr inte möjlighet att erbjuda ersättning eller kostnadsfritt deltagande för de som ger presentationer eller håller i workshops.


Välkommen med ditt/ert bidrag!


Skicka in abstract