Seminarie kring praktiknära forskning

Socialstyrelsen anordnar tillsammans med FoU Välfärd en digital seminarieserie för FoU Välfärds medlemsorganisationer. Samtliga medarbetare, med eller utan doktorsexamen, är varmt välkomna att delta. Syftet med seminarieserien är att knyta kontakter och byta erfarenheter med andra som har liknande praktiknära forskningsuppdrag. Vidare är tanken att detta forum ska kunna möjliggöra samarbeten kring gemensamma frågor och teman.

Träff #2 äger rum den 16 maj klockan 13.00–16.00 på Teams.
Under eftermiddagen kommer vi att vrida och vända på begreppet praktiknära forskning.


Seminariet inleds med en introduktion av Harald Liebenstein Gegner från FoU i Lunds kommun.

Anna Melke från FoU i Väst kommer i sin presentation att resonera kring utmaningarna med att designa forskningsprojekt som inte bara blir praktiknära utan även praktikutvecklande.

Daniel Örnberg från FoU Västerbotten kommer att prata om praktiknära forskning utifrån ett projekt om som rör barns delaktighet inom ramen för Hälsa, Lärande och Trygghet.

Johan Assarsson från Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) ger sitt perspektiv på vilket sätt doktorandstudier inom ramen för FYS kan ses som praktiknära forskning

Under seminariet kommer presentationer kommer att varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Anmälan sker via mail senast den 10 maj, till: leena.berlin-hallrup@socialstyrelsen.se