FoU Välfärd har fått en ny hemsida

Den 21 februari gick FoU Välfärds nya hemsida i skarpt läge. Innehållsligt är den inte helt färdig då innehållet från den gamla sidan inte gick att föra över automatiskt till den nya hemsidan. Under de första månaderna av 2020 kommer hemsidan att kompletteras med information, publikationer och dokument från den gamla hemsidan.

Den nya hemsidan kommer dock inte att uppdateras med alla dokument från den gamla hemsidan då den rymde många inaktuella dokument. Allting finns dock sparat och om du saknar någonting så är du varmt välkommen att kontakta vår sekreterare och kassör Jofen Kihlström så ska han försöka hjälpa dig att få en kopia av det dokument du söker.

Ny hemsida – nya funktioner

Den nya hemsidan kommer också att kompletteras med nya funktioner fram till sommaren. Den första funktionen att implementeras är en medlemssida där enskilda medarbetare hos våra medlemsorganisationer kan logga in och interagera med varandra.