Nyhetsbrev nr 8:2019 från Stiftelsen Äldrecentrum

I nyhetsbrevet kan du läsa om följande:

  • Ny rapport! Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002 – 2018.
  • Är ni på gång med nya arbetssätt och metoder? Verksamheter bjuds in till två workshops där de får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta.
  • Lärdomar om trygg hemgång
  • Samhället & äldre – höstens filmade föreläsningar 
  • Äldre i Centrum #4 TEMA: Ensamhet