Två nya rapporter från FoU i Väst: Att omsätta IBIC från teori till praktik & Personcentrering i kommunal vård och omsorg.

Du kan läsa mer om rapporterna och ladda ner dem i FoU i Västs nyhetsbrev. Där kan du även läsa om följande:

  • GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård
  • Hälsogreppet har lyft upp den psykosociala arbetsmiljön på kommunernas agenda
  • Grundkurs i tjänstedesign – gå SKR:s populära utbildning hos oss!
  • SKR: Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?
  • Förebygg och hantera konflikter genom ökad interkulturell kompetens
  • Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa
  • Minst nio kommuner i Göteborgsregionen genomför den stora ungdomsundersökningen Lupp
  • Motiverande samtal (MI) – grundkurs och fördjupning