Nyhetsbrev från Göteborgsregionen, FoU i Väst

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om följande:

– ”Vi vill vara ett stöd till er medlemskommuner”

– Socialstyrelsen på besök hos FoU i Väst med anledning av IBIC-utvärdering

– Uppföljning av ungdomsmottagningarnas satsning på psykisk hälsa

– Alkohol och graviditat – ett problem som rör både män och kvinnor

– Få studier om insatser för dem som vill sluta köpa sex

– Ta del av planeringsunderlag från psykiatriinventeringen i Göteborg

– Utbildningar och möten inställda till och med den 30 april

– Doris Lydahl ska studera hur välfärden påverkar medarbetarna inom kommunal omsorg

– Ta del av senaste nyckeltalen om personalhälsa

Läs hela nyhetsbrevet från Göteborgsregionen, FoU i Väst