FoU i Väst söker analytiker/utredare med utvärderingskompetens

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Den aktuella tjänsten är placerad på FoU i Väst som är en forsknings- och utvecklingsenhet inom GR. På enheten arbetar idag cirka tio personer med forskning, utvärdering och andra former av kompetensstöd till medlemskommunerna.


Arbetsuppgifter

Den utlysta tjänsten har sitt grunduppdrag i två projekt som GR:s avdelning Utbildning genomför. Uppdraget innebär att följa, utvärdera och agera processtöd i två ESF-finansierade projekt som båda rör kompetensförsörjningsområdet. Det ena projektet avser kompetensförstärkning av förskolans personal i form av validering och utbildning av barnskötare och förskoleassistenter. Det andra projektet avser former för samverkan mellan arbetsliv och gymnasiesärskola. Ytterligare uppdrag kommer att vara aktuella på en mindre del av tjänsten.


Kvalifikationer

Vi söker en kvalificerad utredare med utvärderingskompetens. Vi förväntar oss att du har en masterutbildning eller motsvarande i ett samhällsvetenskapligt ämne samt yrkeserfarenhet som utredare/utvärderare. Vi söker en person som kan följa och utvärdera komplexa projekt och som även har förmåga att under processens gång återkoppla och interagera med projektledare och deltagare för att stödja projektets utveckling.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete rörande strategisk kompetensförsörjning, utbildningsfrågor eller erfarenhet på arbetsmarknadsområdet.

Du har stark analytisk förmåga kombinerad med stor lyhördhet
Du tycker om att ha ansvar, ta egna initiativ och leda processer. Rollen kräver att du arbetar strukturerat, målmedvetet och systematiskt. Du ska vara bekväm med att både jobba självständigt och i grupp.

GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Läs mer på FoU i Väst webbplats