Hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar – Samverkan mellan BVC och socialtjänsten

Under oktober år 2018 beslutade Familjecentralen i Sollentuna att införa ett nytt arbetssätt, i form av ett hembesöksprogram riktat till nyblivna föräldrar bosatta i Turebergsområdet. Programmet bygger på en samverkan mellan sjuksköterskor från BVC och familjestödjare från socialtjänsten.

Hembesöksprogrammet, som allt jämt pågår, skulle särskilt fokusera på att nå ut till grupper av föräldrar som verksamheten tidigare haft svårt att nå. Under det år som hembesöksprogrammet pågått har FoU Nordväst fått till uppdrag att på nära håll följa och stötta Familjecentralens implementering av hembesöksprogrammet som arbetssätt.

Läs mer i en ny rapport som finns på FoU Nordvästs webbplats