Min utredning och kontakt med socialtjänsten. En studie om att genomföra utredningar ur ett barnrättsperspektiv.

Barns rätt till delaktighet har stöd både i socialtjänstlagen och i barnkonventionen. Återkommande studier visar trots det, att barn upplever bristande delaktighet i kontaktakten med socialtjänsten. Till exempel vet inte barn vad deras samtal med socialsekreteraren lett fram till.

Min utredning och kontakt med socialtjänsten är en pedagogisk bilderbok som utvecklats av Upplands-Bro kommun för att öka barns delaktighet under utredningsprocessen. Bilderboken tar avstamp i det interna kvalitetsarbetet och de brister som uppvisades inom både handläggning och dokumentation, särskilt gällande barns delaktighet i mötet med socialtjänsten.

FoU Nordväst har under 2017 – 2019 genomfört en studie med syfte att jämföra hur olika myndighetsutövande verksamheter inom den sociala barn- och ungdomsvården gör barn och unga delaktiga i utredningsprocessen samt belysa i vilken utsträckning och på vilket sätt Min utredning och kontakt med socialtjänsten bidrar till delaktiggörandet av barn.

Läs rapporten på FoU Nordvästs webbplats

Dela gärna nyheten vidare

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin