FoU Nordost söker forskningsledare

FoU Nordost är inne i en spännande fas då verksamheten utvecklas mot att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för våra ägare. Det innebär att man i rollen som forskningsledare på FoU Nordost arbetar utifrån fokusområden som berör alla delar av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Arbetet sker i nära samarbete med chefer, utvecklingsledare och andra experter i verksamheterna.

Vi söker nu en forskningsledare som tycker om att arbeta nära praktiken, stimuleras av varierade arbetsuppgifter och som kompletterar den samlade kompetensen i vårt team.

Som forskningsledare kommer du tillsammans med teamet, expertgrupper och andra FoU-enheter initiera, planera och genomföra forsknings- och utvecklingsuppdrag. Du kommer även att metodstödja/handleda utvecklingsprojekt som genomförs av ägarorganisationernas verksamheter genom exempelvis workshops. Vidare ingår även processledning i arbetet, vilket t.ex. kan innebära att samla grupper av medarbetare inom socialtjänst och vård för att arbeta gemensamt kring aktuella kunskaps- och utvecklingsfrågor.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha antingen en doktors- eller licentiatexamen, eller pågående och snart avslutad sådan, exempelvis inom socialt arbete, medicin, sociologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvantitativ forskningsmetodik. Vidare är det meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet inom något eller några av följande områden: digitalisering (i bred bemärkelse), implementeringsmetodik, systematisk uppföljning, eller verksamhetsöverskridande samverkan.

Som forskningsledare behöver du ha såväl förmågan att ta initiativ och arbeta självständigt som god samarbetsförmåga då projekten ofta genomförs i samverkan. Andra egenskaper som är viktiga för tjänsten är att du är strukturerad, analytisk och kreativ. Du behöver behärska det svenska språket och ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

FoU Nordost är en relativt liten enhet där vi hjälps åt med både operativa och strategiska frågor i stort som smått. Det finns därför stora möjligheter att påverka både sitt eget och enhetens framtida arbete inom ramarna för vårt uppdrag. Under rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper och att hitta en person som kompletterar teamets samlade kompetenser.

Läs mer på FoU Nordosts webbplats