Nyhetsbrev från FoU Nordost

Nu är sommaren snart här och vi kan summera våren 2020 som en mycket speciell tid som präglats av covid-19 och dess konsekvenser.

En positiv sak som situationen har fört med sig är att digitaliseringen i samhället har fått en skjuts framåt. Under våren höll FoU Nordost för första gången ett seminarium på distans. Alla är nybörjare i början så metoderna kan förfinas, men det är på många sätt ett riktigt bra koncept och vi kommer att erbjuda fler seminarier på distans framöver.

Med anledning av covid-19 har också nya former av samverkan skapats mellan verksamheter inom vård och omsorg. Detta har vi börjat titta närmare på och under hösten kommer vi tillsammans med berörda verksamheter att undersöka hur erfarenheterna under våren kan användas för att utveckla och förbättra samverkan ytterligare.

Rubriker i nyhetsbrevet:

– Workshop i implementering

– Läs, titta eller lyssna på FoU Nordosts arbete med digitalisering!

– Utvecklingsarbete kring metod för nyttoutvärdering

– Samverkansforum kring LUS

– Kartläggning av samverkan under covid-19

– Trygg uppväxt – implementeringen pausad men rapport på gång

– Kartläggning av information till nyanlända

Läs FoU Nordosts nyhetsbrev