Vad tycker skolbarn om ämnet livskunskap?

Det är ämnet för en vetenskaplig artikel, som har sin upprinnelse i ett projekt som genomfördes vid FoU Sjuhärad Välfärd. Du kan läsa mer i deras senaste nyhetsbrev, I FoUKUS # 2020.

Där kan du även läsa om följande:

– Studie om förändringsarbete inom socialtjänsten i Vårgårda

– FoUS-seminarium: Den 29 oktober kl 13.30-15.30 gästas vi av Teres Hjärpe. I januari i år lade hon fram en doktorsavhandling vid Lunds Universitet med rubriken ” Mätning och motstånd – Sifferstyrning i socialtjänstens vardag”. Hennes studie handlar om hur det sociala arbetets praktik formas och utvecklas runt mätning och kvantifiering.

– FoUS-seminarium: Den 26 november kl 13:30-16:00 arrangerar vi det seminariet som blev inställt i våras som tar upp stress och hur ohälsotal ökar inom välfärdsområdet. Det här är ju en fråga som inte minst blivit viktig under våren. Under rubriken ”Hantera livet” får vi anledning att reflektera över hur man kan ta hand om sig själv för att orka hjälpa de människor man möter i arbetet. Föreläser gör Anna Bratt, filosofie doktor i psykologi, psykolog, psykoterapeut och forskare, som har studerat hur en ökad omtanke med sig själv kan öka vårt välbefinnande och minska stress, och Ing-Marie Gralberg, socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör, som leder föräldragrupper i compassionfokuserat förhållningssätt inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

– Lunchseminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället

– Ledarskap & hälsa i arbetslivet, kurstips.

– Personalförändringar på FoUS.

Läs I FoUKUS #1 2020 som ges ut av FoU Sjuhärad Välfärd