FoU Jämt söker forskningsledare!

Fakta om FoU Jämt:

FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskar- och praktiknära stöd bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. FoU Jämt ingår också i Jämtlands läns regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Verksamheten finansieras av länets åtta kommuner och tillhör området Välfärd, klimat och kompetens inom Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen.

Arbetsbeskrivning:

Som forskningsledare på FoU Jämt ingår du i ett team med ytterligare en forskningsledare samt en forskningsassistent. Tillsammans jobbar ni för att nå verksamhetens mål som är att bidra till att kommunerna kan erbjuda en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I praktiken handlar det om att jobba med att initiera, stödja och genomföra praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser, bidra till kunskaps- och kompetensutveckling, stödja den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för kunskapsutveckling, samt att främja samverkan med lärosäten, brukarorganisationer och andra relevanta aktörer.

Tjänsten innebär att du ansvarar för stöd i lokal verksamhetsutveckling, uppföljningar/utvärderingar och omvärldsbevakning inom forskning och utveckling. Du bistår personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra med att identifiera angelägna utvecklingsområden. I arbetet ingår också projekthandledning, fortlöpande kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, samt andra utvecklings- och arbetsformer.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har doktorsexamen inom relevant område, tex socialt arbete, hälsovetenskap, sociologi, beteendevetenskap, och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Eftersom tjänsten innebär ett verksamhetsnära arbete behöver du ha praktisk erfarenhet från socialtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård.

Stor vikt kommer att läggas vid förmåga att kommunicera och överföra vetenskaplig teori och metod till olika målgrupper, samt erfarenhet av handledning och utvecklingsarbeten på fältet. Förmåga och intresse av att samarbeta med såväl praktiker som forskare är en förutsättning för att lyckas i jobbet.

Tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Läs mer på FoU Jämts webbplats