Härmed kallas till årsmöte 2020 för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 29 september kl. 15.00.

Årsmötet hålls via länk och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här på föreningens webbplats senast den 22 september.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 september.

Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens FoU-enheter. Varje medlemsverksamhet kan representeras av en person med beslutsmandat.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Dela gärna nyheten vidare

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin