FoU Välfärds årsmöte 2020

Härmed kallas till årsmöte 2020 för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 29 september kl. 15.00.

Årsmötet hålls via länk.

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet 2019–2020

Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens FoU-enheter. Varje medlemsverksamhet kan representeras av en person med beslutsmandat.

Med vänlig hälsning
Styrelsen