FoU Välfärds konferens genomförs digitalt i år

Intresset för att medverka vid FoU Välfärds konferens 15-16 oktober har varit mycket stort med drygt 40 presentationsbidrag.

Vi i styrelsen såg verkligen fram emot att få ses igen och tillsammans genomföra konferensen på plats i Stockholm. Men rådande omständigheter gör en fysisk konferens omöjlig och styrelsen har därför idag beslutat att FoU Välfärds konferens kommer att genomföras digitalt.

Det blir en utmaning att få till en interaktiv mötesplats, men vi har stor förhoppning att det kommer bli givande dagar. Att rigga för en digital konferens är helt nytt för oss i styrelsen och vi kommer därför ta externt stöd för att klara uppgiften.

Vi kommer gå ut med program och anmälan i mitten av september. Kostnaden för varje deltagare kommer att sänkas till 500 kronor.

Här kan du anmäla dig till konferensen


Årsmöte

Vi vill idag också flagga för att FoU Välfärds årsmöte också kommer att hållas digitalt den 29 september kl. 15.00-16.00. Kallelse tillsammans med möteshandlingar till detta skickas ut separat och en företrädare för varje FoU-miljö är välkommen till årsmötet.

Styrelsen genom Åsa Hedberg Rundgren, ordförande