Föreningen FoU Välfärd söker en ny styrelsemedlem!

Föreningen FoU Välfärd söker en ny styrelsemedlem! Är du eller någon av dina medarbetare intresserad?

I uppdraget ingår att:

  • Delta aktivt i styrelsens arbete, vilket bl a innebär deltagande i ca 5 styrelsemöten per år
  • Verka för FoU-enheters viktiga roll som en bro mellan forskning och praktik

och tillsammans med övriga styrelsemedlemmar:

  • planera den årliga dialogkonferensen (som hålls i februari)
  • planera den årliga FoU-konferensen (i början av hösten)
  • planera och förbereda föreningens årsmöten
  • verka för samverkan mellan olika FoU-enheter
  • samverka med SKR och Socialstyrelsen
  • utarbeta remissvar

OBS! Är du intresserad eller vill tipsa om någon som skulle passa för uppdraget kontakta valberedningen senast den 21 september! (Årsmötet äger rum redan den 29 september.)

Sprid gärna detta till dina medarbetare!

Kontakta oss gärna med synpunkter, frågor, förslag…

Vänliga hälsningar
Valberedningen

Eva Lindqvist, Nestor FoU

Eva Köpman Hagström, FoU Socialtjänst Region Uppsala

Susanne Holmsten, Region Västmanland

  

Tillbaka till startsidan