Äldres vardagsliv under coronapandemin – en intervjustudie i Gävleborg

Den här rapporten riktar ljuset mot hur coronapandemin påverkar äldres vardagsliv.

Vilka strategier tillämpar äldre för att hantera de praktiska utmaningar som uppstått till följd av pandemin? Och hur agerar de för att stärka upplevelsen av meningsfullhet?

FoU Välfärd Region Gävleborg har intervjuat 19 äldre Gävleborgsbor, vars livssituationer skiljer sig mycket åt. De äldres dagliga aktivitets- och umgängesmönster präglas i olika utsträckning av pandemin och de tillhörande rekommendationerna till gruppen 70+ att begränsa sina nära kontakter. Vissa av de intervjuade har hemtjänst och ger sin bild av betydelsen av stödet därifrån under pandemin. Andra har aldrig tidigare behövt hjälp för att klara vardagliga aktiviteter, såsom matinköp.

Ladda ner rapporten från FoU Välfärd Region Gävleborg