Prata med barn – webbsidan utvecklas och utökas

Webbsidan pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. I senaste nyhetsbrevet från FoU Nordost kan du läsa mer om hur detta metodstöd utvecklas.

I samma nyhetsbrev kan du också läsa om följande:

– Hur fungerar samverkan kring äldres vård- och omsorgsinsatser under coronapandemin? Kartläggning pågår.

– FoU-samarbete om hållbar vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

– Pågående studie om brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet

– Workshopserie om implementering webbsänds

– Webbinarium 24 november: Juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning

Läs nyhetsbrevet från FoU Nordost