Coronakrisens påverkan på socialtjänsten – april t.o.m. september 2020

Den här rapporten syftar till att dokumentera coronapandemins påverkan på några socialtjänstområden i åtta kommuner i nordvästra Stockholm. Inom socialtjänsten finns sedan tidigare planering, stödstrukturer och erfarenheter för att hantera kriser som till exempel skjutningar, akuta insatser för barn som far illa och svåra olyckor med många offer. Gemensamt för många av dessa kriser är att de relaterar till en händelse (ofta avslutad) och att det finns en relativt avgränsad grupp individer som behöver stöd. Socialtjänstens medarbetare kan gå in och arbeta utan fysiska risker. Smittspridningen av ett virus var något nytt, och spridningen skedde i en tid av stor osäkerhet där olika scenarion och rekommendationer avlöste varandra.

I rapporten studeras frågor som distansarbete, arbetssätt, samverkan, tillgång till information och skyddsutrustning inom följande socialtjänstområden: socialpsykiatri, missbruk och beroende, integration och barn och unga. Kapitlen kan läsas fristående från varandra.

Läs rapporten på FoU Nordvästs webbplats