Digital konferens för lärande och erfarenhetsutbyte utifrån pandemin

Coronapandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära. FOU nu genomförde en digital konferens för att lärande och erfarenheter från region och kommun skulle kunna delas och diskuteras.

Under tre timmar den 14 december medverkade ca 80 personer på distans vid sammantaget 12 presentationer, uppdelat på 4 pass i olika grupprum.

Presentationerna byggde på såväl samtal, presentationsbilder samt film, och berörde lärande från exempelvis lednings- och verksamhetsperspektiv, samverkan, verksamhetsförändring och omställning, uppföljning samt kommunikation.

Läs mer på FOU nu:s webbplats

Photo by Magnet.me on Unsplash