Nu är det jul igen – även om den är annorlunda!

Så inleder FoU Nordost årets sista nyhetsbrev, och fortsätter:

Trots de omvälvande händelser som detta år medfört står julen åter för dörren. Medan vi alla försöker hålla i och hålla ut i denna väntans tid, fortsätter vi på FoU Nordost att utveckla och förbättra oss inom den digitala sfären och omvandla våra aktiviteter till digitala evenemang. Till våren har vi både samverkansforum, konferens och seminarier inplanerade – håll utkik efter nya aktiviteter på vår webbplats som kontinuerligt uppdateras.

I årets sista nyhetsbrev från FoU Nordost kan du bland annat läsa om följande:

  • ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete” – PowerPoint-presentation från webbseminarium.
  • Arbete med nyttoanalys påbörjas i samarbete med Region Kalmar.
  • Kartläggning om information till nyanlända – rapport och seminarium inom kort!
  • Trygg uppväxt: Ny FoU-rapport och webbseminarium.
  • Samverkansforum: Kartläggning av samverkan under covid-19– diskutera resultaten med oss!

Läs FoU Nordosts nyhetsbrev här