Socialtjänstens förändringsarbete i Vårgårda

Margareta Carlén är föreståndare på FoUS Sjuhärad Välfärd:

– Vi är tre forskare som under två och ett halvt år följt ett förändringsarbete på socialtjänsten i Vårgårda. Vi har genomfört intervjuer med chefer, medarbetare, politiker och även brukare för att få en bred bild av de utmaningar som de yrkesverksamma står inför.

Ann-Charlotte Lilja, socialchef i Vårgårda , berättar såhär om det förändringsarbete som genomförts i kommunen:

– Socialtjänsten i Vårgårda fick ett politiskt uppdrag att minska kostnaderna för externa placeringar*. För att ta oss an uppdraget valde vi tidigt att inrikta oss på kvalitet och arbetssätt, istället för ekonomistyrning med nedskärningar. Det visade sig vara rätt väg. Genom ändrade arbetssätt har vi kunnat minska våra kostnader. Vi har idag fått en annan kontinuitet med ett vardagsnära och mer lokalt förankrat stöd till personer som är i behov av åtgärder. Detta tack vare en hög grad av delaktighet hos våra medarbetare vilket var grunden i arbetet, men också bland Vårgårdabor som har engagerat sig i utvecklingen av nya arbetssätt. Om detta kommer jag att berätta på seminariet.

Läs mer: I FoUKUS #1 2021