Äldrecentrum söker ny utredare

Är du disputerad, med kunskap om äldrefrågor och erfarenhet av FoU? Då ska du söka!

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum arbetar för att utveckla den vetenskapliga basen för verksamheten, samtidigt som de vill utveckla arbetet med systematisk uppföljning, implementering och lärande.

Äldrecentrum utlyser nu en tillsvidareanställning som utredare. Ditt uppdrag blir till exempel att tillsammans med beställare initiera, planera och genomföra forskning och utredningsuppdrag och ansvara för vetenskapliga metodfrågor.

Sista ansökningsdag är 14 februari.

Läs mer på Äldrecentrums webbplats