Äldrecentrum startar vetenskaplig tidskrift

Äldrecentrum lanserar en helt ny vetenskaplig tidskrift för att stärka den svenska äldre- och åldrandeforskningen och föra vetenskapliga resultat närmare dem som arbetar ute i verksamheterna.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har de senaste åren arbetat internt för att höja den vetenskapliga kompetensen och att vässa metoderna i arbetet med stiftelsens egna rapporter.

Samtidigt har Äldrecentrum sedan 1987 gett ut den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum, där många av landets äldreforskare har berättat om sin forskning. Tidskriften är en uppskattad förmedlare av kunskap både för forskare inom fältet och för alla andra som arbetar med äldrefrågor.

Vetenskapligt supplement på svenska

Nu tar Äldrecentrum steget vidare och erbjuder möjligheten för alla som arbetar med forskningsrapporter och utredningar att publicera vetenskapliga originalartiklar på svenska, granskade av oberoende experter. Dels för att ytterligare stärka forskningen om äldre och åldrande, dels för att sänka tröskeln för personer ute i verksamheterna, vare sig de är vårdbiträden, politiker, sjuksköterskor, tjänstemän eller chefer, att läsa forskningsresultat direkt från källan.

– Man kanske tänker att all forskning är komplicerad och svår att förstå sig på. Och så kan det också vara ibland. Men vi vill kunna bidra till att göra forskningsresultat tillgängliga för de som ska använda den nya kunskapen i praktiken. Det kan visserligen också ha sina utmaningar men eftersom vi redan har vår tidskrift Äldre i Centrum, så vi kände att vi skulle försöka med ett vetenskapligt supplement, där vi kan bidra med en plattform för svensk forskning, både för akademiska forskare och forskare vid till exempel FoU-verksamheter, säger Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren.

Läs mer på Äldrecentrums webbplats