Ny FoU-rapport: Att informera nyanlända – en kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst

Många nyanlända flyktingar har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Man finns tillhands för att hjälpa individen att förstå hur vägen framåt ser ut, ge praktiskt stöd i kontakterna med andra myndigheter, förklara villkoren för boende och försörjning och mycket annat. Samtidigt arbetar man med en grupp brukare med ibland mycket olika förutsättningar att ta till sig information.

FoU Nordost har i rapporten Att informera nyanlända – en kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst tittat närmare på hur arbetet med att ge vägledning och information till nyanlända bedrivs inom ramen för den kommunala mottagandeverksamheten.

Rapporten belyser arbetet från två perspektiv, de professionellas och de nyanländas, och resultaten diskuteras i ljuset av tidigare forskning och kunskap om informationsarbete gentemot nyanlända.

Läs mer om och ladda ner rapporten Att informera nyanlända