Att införa IBIC – lättare sagt än gjort

I det här avsnittet av Nestorpodden intervjuas Eva Karlsson, projektledare på Nestor FoU-center, om hinder och förutsättningar kring arbetet med att få in och få till arbetsmodellen IBIC ”Individens behov i centrum”.

IBIC är en arbetsmodell för handläggning inom socialtjänstens äldre-, funktionshinder- och socialpsykiatriområden. Modellen är sedan några år tillbaka på ingång runt om i Sveriges kommuner men har på många håll visat sig vara komplicerad att införa.

Lyssna på Nestorpodden