FoU Nordost bjuder in till två webbseminarier om digitalisering under våren!

Behovet av att utveckla den kommunala och regionala verksamheten är stort och digitalisering är en viktig del i lösningen. Seminarierna riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra funktioner som stödjer/genomför digitala satsningar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i nordostkommunerna.

Välkommen att lyssna till och diskutera följande frågor:

Verksamhetsutveckling med digitalisering 
– hinder och framgångar

25 mars kl. 9.00–10.00

  • Vad krävs i verksamhetsutvecklingen för att tillgängliggöra välfärdsteknik för brukarna?
  • De viktigaste problemområdena vid upphandling av välfärdsteknik i svenska kommuner.
  • Automatisera bidragsansökan på 8 veckor – är detta möjligt?

Läs mer och anmäl dig här

Att införa digitala produkter/tjänster för brukaren 
– hinder och framgångar

19 april kl. 15.00–16.00

  • Att införa digitala produkter/tjänster inom socialtjänsten med hjälp av visningsrum.
  • GPS-larm som alternativ till hemtjänstens ledsagade promenader för äldre personer.
  • Sociala robotar inom hemvård och hemmiljö utifrån ett användarperspektiv.

Läs mer och anmäl dig här