Så påverkades Stockholms äldre under coronavåren 2020

Gruppen 70 år och äldre påverkades starkt under coronapandemins första halvår.

I en omfattande enkätstudie med unikt stort deltagande av personer över 85 år har Äldrecentrum kartlagt vardagslivet för Stockholms äldre under våren 2020.

Sämre psykisk hälsa har tillsammans med färre sociala kontakter och minskad fysisk aktivitet drabbat många. Men skillnaderna är stora i denna heterogena åldersgrupp.

Läs mer på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums webbplats