Forskare sökes till en studie om främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet

Göteborgsregionen, FoU i Väst söker en forskare. Sista ansökningsdag: 2 maj.

Om arbetsplatsen

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Den aktuella tjänsten är placerad på FoU i Väst som är en forsknings- och utvecklingsenhet inom GR. På enheten arbetar idag cirka tio personer med forskning, utvärdering och andra former av kompetensstöd till medlemskommunerna.

Arbetsuppgifter

FoU i Väst planerar att genomföra en studie avseende främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet.

Rapporten Rätt stöd i rätt tid som togs fram på FoU i Väst 2016 visar att det är svårt att nå ut till målgruppen äldre, särskilt under den period i deras liv då de går från att vara oberoende till att bli beroende av stöd, hjälp, vård. Detta är också ett problem som lyfts återkommande i de berörda verksamheterna.

Den planerade studien syftar till att fördjupa kunskapen om vari svårigheterna ligger och i att kunna identifiera sätt att nå människor innan deras behov hunnit leda till svårare problem. En förhoppning är också att kunna komma fram till förslag på strukturerade arbetssätt för att i större utsträckning kunna nå människor under denna omställningsperiod. Exakt upplägg av studien arbetas fram med den person som rekryteras för uppdraget.

I ansökan ser vi gärna att du översiktligt beskriver tidigare erfarenhet av forskningsfältet samt vad du ser som ett möjligt sätt att ta dig an uppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen inom relevant disciplin.

Det är meriterande om du dessutom har:

  • genomfört liknande studier tidigare
  • tidigare erfarenhet och kunskap om främjande/förebyggande arbete inom äldreområdet
  • etablerade kontakter som kan bidra till studiens genomförande

Du har stark analytisk förmåga kombinerad med stor lyhördhet. Du tycker om att ha ansvar, ta egna initiativ och leda processer. Rollen kräver att du arbetar strukturerat, målmedvetet och systematiskt. Du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Läs mer på Göteborgsregionens webbplats