Call for abstracts – Dag 1

Ett urval kommer att göras då det finns begränsat med utrymme i programmet. Du bestämmer vilket område som just ditt projekt inryms under: Barn och unga med fokus på tidiga och förebyggande insatser Evidensbaserade insatser inom socialtjänsten Äldres och funktionsnedsattas hälsa – tidiga förebyggande insatser   Det kan vara ett utvecklingsprojekt, forskningsprojekt eller annat projekt […]