Call for abstracts – Dag 1

Ett urval kommer att göras då det finns begränsat med utrymme i programmet. Du bestämmer vilket område som just ditt projekt inryms under:

  1. Barn och unga med fokus på tidiga och förebyggande insatser
  2. Evidensbaserade insatser inom socialtjänsten
  3. Äldres och funktionsnedsattas hälsa – tidiga förebyggande insatser
 

Det kan vara ett utvecklingsprojekt, forskningsprojekt eller annat projekt som har genomförts, är pågående eller under planering.

Sessionen är 40 minuter. Abstract ska vara max 250 ord, Times New Roman 12pt. Presentera projektet med följande rubriker;

Inledning/Bakgrund
Metod
Resultat
Diskussion
Praktisk användning/tillämpning 

Deadline för inskick av abstract är den 23 juni

OBS!
Det kommer inte att skickas någon bekräftelse via epost när du anmält dig – men du får en bekräftelse att allt gått bra när du klickat på skicka-knappen.


    Barn och ungaEvidensÄldre och funktionsnedsatta