Call for abstracts – Dag 2

Välkommen att skicka in ett ämne för diskussion och erfarenhetsutbyte till FoU-Välfärds konferensdag 2 Det här är en dag för erfarenhetsutbyte för FoU-Välfärds medlemmar. Inför denna dag önskar vi få exempel från er deltagare i form av kortare presentationer på 5 – 10 minuter. Inkomna ämnen kommer att samlas och organiseras för diskussion och erfarenhetsutbyte […]