Call for abstracts – Dag 2

Välkommen att skicka in ett ämne för diskussion och erfarenhetsutbyte till FoU-Välfärds konferensdag 2

Det här är en dag för erfarenhetsutbyte för FoU-Välfärds medlemmar. Inför denna dag önskar vi få exempel från er deltagare i form av kortare presentationer på 5 – 10 minuter. Inkomna ämnen kommer att samlas och organiseras för diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper.

Du väljer vilket område som just ditt projekt ryms under:

  1. Barn och unga med fokus på tidiga och förebyggande insatser
  2. Evidensbaserade insatser inom socialtjänsten
  3. Äldres och funktionsnedsattas hälsa – tidiga förebyggande insatser för ett gott åldrande

Ge en kort beskrivning av ämnet som önskas och ange gärna vilka frågor som är av intresse att diskutera.

Praktisk information

Abstract ska vara mas 100 ord, Times New Roman, 12pt.

Deadline för att skicka in abstract är den 23 juni

OBS!
Det kommer inte att skickas någon bekräftelse via epost när du anmält dig – men du får en bekräftelse att allt gått bra när du klickat på skicka-knappen.


    Barn och ungaEvidensÄldre och funktionsnedsatta