Ledig tjänst

Kommunförbundet Fyrbodal söker FoU-strateg till FoU Socialtjänst, 100%. Klicka här för information om tjänsten

Arbetsuppgifter

Syfte och mål med den Fyrbodalgemensamma forsknings- och utvecklingsverksamhet är att initiera, stimulera, utveckla och synliggöra vetenskaplig, erfarenhets- och brukarbaserad kunskap i socialtjänst och angränsande kommunal hälso- och sjukvård. FoU-verksamheten ska bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Arbetet ska vara vetenskapligt säkerställt och förankrat i verksamheterna genom ett strategiskt arbete. En av socialchefsnätverket årligen antagen verksamhetsplan styr arbetet.

I uppdraget som FoU-strateg ingår att:

  • Planera och genomföra FoU-arbetet utifrån kommunernas behov och önskemål
  • Samverka med andra FoU-miljöer, högskolor/universitet och andra utbildningsaktörer
  • Leda nätverk och genom dem bedriva ett nära samarbete med kommunerna för att stödja dem i deras kunskapsutveckling och utvecklingsarbete
  • Omvärldsbevaka och tillgängliggöra kunskap
  • Initiera, planera, samordna och ibland projektleda forskningsprojekt, forskarcirklar, FoU-seminarier etc. i samverkan med andra aktörer
  • Vara ansvarig för eller delta i olika utredningsuppdrag