Sökes: medlemmar till styrelsen

Hej alla medlemmar i FoU Välfärd!

Valberedningen för FoU Välfärd arbetar för att få fram förslag på tre nya ledamöter till styrelsen. 

Vi vill gärna se en representation från hela Sverige och vill därför gå ut brett till er alla. Är ni intresserade eller har ni en kollega som skulle passa för uppdraget så maila oss gärna.

 

Uppdraget är i första hand på två år och i uppdraget ingår att:

  • Delta aktivt i styrelsens arbete, normalt sex till sju möten per år (främst digitala), samt dialogmöte och konferens
  • Verka för FoU-enheters viktiga roll som en bro mellan forskning och praktik och tillsammans med övriga styrelsemedlemmar: 
  • verka för samverkan mellan olika FoU-enheter 
  • samverka med SKR och Socialstyrelsen 
  • utarbeta remissvar 
  • planera och hålla i de två årliga konferenserna för medlemmarna – dialogmötet i februari och FoU-konferensen på hösten.
  • planera och förbereda föreningens årsmöten 

 

I din intresseanmälan får du gärna komplettera med att skriva 6–7 rader om vilka verksamhetsområden du är engagerad i och om dina styrkor/kompetenser.

Skicka gärna din intresseanmälan till någon i valberedningen (se mailadresser nedan) innan 29 juni.

 

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Magdalena Andersson magdalena.andersson@malmo.se

Annika Nilsson annika.nilsson6@helsingborg.se

Jessica Sjögren  jessica.j.sjogren@linkoping.se