Nytt från Nestor FoU

Se filmad intervju med Eva Karlsson, fil. dr i etnologi och projektledare på Nestor FoU-center, som har tittat närmare på hur samverkan ser ut mellan äldreomsorg och vuxenenhet, där socialpsykiatri och missbruksenhet ingår, i en kommun i södra Stockholm. Eva ger även förslag på hur samverkan kan utvecklas. Allt detta i FoU-rapporten ”Om intern samverkan i kommunal förvaltning – kring personer med psykiatrisk och/eller missbruksproblematik”. Titta och läs!

Ladda ner rapporten

 

Om videon inte fungerar att se kan du också se den genom att gå till Vimeo på adressen https://vimeo.com/849014458?share=copy