Konferens om stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården

Leaving care – Stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården Inbjudan till konferens och workshop onsdagen den 11 oktober 2023 Välkomna till en dag om stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården, dvs. familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem. Frågan är uppmärksammad internationellt sedan många år (under benämningen leaving care). Forskning visar att ungdomar ofta saknar nätverk och det stöd de […]