Forskardag 2023

Inbjudan forskardag_2023

Välkomna att anmäla er till årets Forskardag som FoU Välfärd arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen. I år diskuterar vi den danska modellen “Lovande praktik” och om och hur den kan användas i socialtjänstens forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskardagen vänder sig till medarbetare på FoU-enheter (medlemmar i FoU Välfärd) och Socialstyrelsens medarbetare.

Anmälan senast 30 november till: Eva-Britt.Lonnback-Yilma@socialstyrelsen.se
Frågor? Då kan du maila Eva Britt eller asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se