Rapporten om FoU i välfärdssverige är klar

Socialt arbete är i ständig förändring. Välfärdens utmaningar tar nya former och nya samhällsfenomen dyker upp längs vägen. Det sociala arbetet behöver mötas med agilitet, kompetens och säkerställd kunskap. Kunskap som möter praktikens utmaningar. 

FoU Välfärd har gett utredare Margareta Forsberg i uppdrag att undersöka vilken roll FoU kan och bör spela i utvecklingen av det sociala arbetet. Nu är rapporten klar.

FoU i välfärdssverige. Igår idag imorgon_FINAL

Läs den. Ladda ner den. Sprid den!

Rapporten presenteras på FoU Välfärds konferens den 12 oktober. En panel med representanter från Socialdepartementet, Sveriges kommuner och regioner, Föreningen Sveriges Socialchefer och Socialstyrelsen är på plats och diskuterar!

Missa inte det!