Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg arbetet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Fokus har varit att sammanställa aktualiseringar av barn och unga till socialtjänsten i länets kommuner. Arbetet startade 2008 och ett antal FoU-rapporter har producerats sedan 2009. Efter beslut av kommunernas […]

Förstudie kring psykisk ohälsa i Gävle

Den här rapporten presenterar en kartläggning av den psykiska ohälsan i Gävle kommun samt en översikt av styrdokument, utredningar och pågående processer inom området på nationell, regional och lokal nivå. Förstudiens inriktning är att presentera ett underlag som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet kring psykisk ohälsa i Gävle. Antalet sjukfall med psykisk diagnos har […]

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg projektet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Arbetet redovisas kontinuerligt för socialchefer, Ordföranden och ledamöter i socialnämnderna samt berörda och intresserade handläggare i länet. Ett antal rapporter har producerats sedan 2009.1 Fokus i arbetet är […]

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal Gruppen individer med psykisk ohälsa är mycket heterogen. Den innehåller ett spektrum av individer med måttlig ohälsa som har anställningar och god förankring i arbetslivet till människor med svåra psykiska sjukdomar och ett stort mått av utanförskap i samhället. Statistik från Försäkringskassan visar att det under de senaste tre […]

Äldres vardagsliv under coronapandemin

Äldres vardagsliv under coronapandemin Den här rapporten riktar ljuset mot hur coronapandemin påverkar äldres vardagsliv. Vi har intervjuat 19 äldre gävleborgsbor, vars livssituationer skiljer sig mycket åt. De äldres dagliga aktivitets- och umgängesmönster präglas i olika utsträckning av pandemin och de tillhörande rekommendationerna till gruppen 70+ att begränsa sina nära kontakter. Vissa av de intervjuade […]