Årsmöte 2023

Härmed kallas FoU Välfärds medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2022-2023.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

I år hålls årsmötet 21 september kl 14.00 på Teams.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september. Dessa ska mailas till styrelse@fouvalfard.se

Dokument som kommer behandlas på årsmötet kommer publiceras på webbplatsen senast 7 september, 2023:

  • motioner
  • valberedningens förslag till val av ledamöter
  • verksamhetsberättelse
  • förvaltningsberättelse

Länk till mötet kommer publiceras på webbplatsen samma dag som årsmötet.

 

 

Datum

sep 21 2023
Expired!

Tid

14:00 - 16:00

Lämna ett svar