Föreningen FoU Välfärds dialogkonferens

Intresseföreningen FoU Välfärd har sedan lång tid anordnat en årlig och kostnadsfri dialogkonferens med fokus på kunskapsutbyte, nätverkande och interaktiva möten. I år kommer denna konferens att genomföras elektroniskt. Den kommer att gå av stapeln den första måndagen i februari vilket i år sammanfaller med den första februari 2021.

Årets tema handlar om former för- och former av samproduktion. Ett mer detaljerat program kommer senare. Under detta paraplybegrepp samlas tre kategorier som vi vill undersöka, diskutera och synliggöra vid årets konferens. Dessa kategorier är;

  1. Co – Design Modeller för att tillsammans utforma projekt/insatser eller för att gemensamt utforma tillvägagångssätt för gemensam kunskapsproduktion.
  2. Co – Production Modeller för att arbeta interaktivt med verksamheten så att de t ex är med om att ta fram data, är en deltagande part i analysen och även i kommunicerandet av resultat.
  3. Co – Maintenance Gemensamma modeller för att skapa strukturer som bär upp och upprätthåller förändring, utveckling mm i verksamheten när projektet är avslutat.

Vi vill dessutom applicera detta tillvägagångssätt och utforma delar av innehållet på konferensen interaktivt med föreningens medlemmar genom att snabbt inventera projekt hos våra medlemmar som har denna interaktiva prägel. Ni är alla inbjudna att fylla på ett Excelark som Jofen i styrelsen delar via Excel online och vår tanke är att den dels synliggör vårt arbete för varandra men vi vill också bjuda in fyra personer som kortfattat (max 10 min) kan redogöra för sitt projekt med just det interaktiva i fokus för att spela en roll som exempel och inspiration för dialoger i mindre arbetsgrupper. Excelfilen når ni här.

Anmäl dig till konferensen här

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Intresseföreningen FoU Välfärd

Datum

feb 01 2021
Expired!

Lämna ett svar