Medlemmarnas pågående FoU projekt

Listan är inte nödvändigtvis uttömmande men här visas de FoU-projekt som våra medlemmar arbetar med just nu. När projektet är slutfört tas det bort härifrån samtidigt som vi istället länkar till rapporten som beskriver projektet och dess resultat.

Systematisk uppföljning av öppenvården för barn och unga i Gävleborgs län

FoU Välfärd vid Region Gävleborg har fått i uppdrag av länets socialchefer att assistera länets kommuner i arbetet med att ta fram en länsgemensam modell för att bedriva systematisk uppföljning av de insatser som beviljas barn och unga.

Systematisk uppföljning av öppenvården för vuxna missbrukare i Gävleborgs län

FoU Välfärd vid Region Gävleborg har fått i uppdrag av länets socialchefer att assistera länets kommuner i arbetet med att ta fram en länsgemensam modell för att bedriva systematisk uppföljning av de insatser som beviljas vuxna med missbruk.