Besök till dialogdagen

Till dialogdagens etikpass kan vi bekräfta att Jörgen Svidén från Överklagandenämnden
för etikprövning kommer och deltar i våra diskussioner just kring frågor om etikprövning