Reflektioner från dialogdagen 6:e februari

Ett sammandrag från FoU-Välfärds dialogkonferens i Stockholm 2023/02/06 Eva-Britt Lönnback Yilma och Jofen Kihlström presenterade ett initiativ från socialstyrelsen kring forskarseminarier där praktiknära forskning står i fokus. Det kommer att ske genom två nätbaserade seminarier över Zoom den 21 mars och den 18 oktober 2023. För att meddela intresse att delta är det bra om […]

Save the date (dialog om praktiknära forskning)

18 oktober 13,00-16,00 Är du nyfiken på att diskutera praktiknära forskning med andra FoU-kollegor i Sverige? Då är du hjärtligt välkommen till en seminarieserie som FoU Välfärd och Socialstyrelsen bjuder in till. Deltagande är kostnadsfritt. Save the dates Tid:  21 mars klockan 13–16, och 18 oktober klockan 13–16 Plats: Skype Program kommer. Vi vill veta […]

Besök till dialogdagen

Till dialogdagens etikpass kan vi bekräfta att Jörgen Svidén från Överklagandenämndenför etikprövning kommer och deltar i våra diskussioner just kring frågor om etikprövning

Hjälp oss att fylla databasen över pågående FoU projekt

Projektsammanställning Projektsammanställning Välkommen till intresseföreningen FoU Välfärds formulär för att samla uppgifter till en gemensam ”projektdatabas” för landets FoU-miljöer. Syftet med databasen är att kunna tillhandahålla en översikt av de projekt och arbeten som genomförts och pågår för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspiration. I den här sammanställningen använder vi ”projekt” i sin vidaste mening; dvs. […]