Hjälp oss att fylla databasen över pågående FoU projekt

Projektsammanställning

Projektsammanställning

Välkommen till intresseföreningen FoU Välfärds formulär för att samla uppgifter till en gemensam “projektdatabas” för landets FoU-miljöer. Syftet med databasen är att kunna tillhandahålla en översikt av de projekt och arbeten som genomförts och pågår för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspiration.

I den här sammanställningen använder vi “projekt” i sin vidaste mening; dvs. här ryms just nu alla de satsningar och uppdrag som FoU-miljöer arbetar med oavsett om de är lokalt, regionalt eller nationellt initierade. Forskning och utveckling och allt däremellan får plats. Gör ni, eller har ni gjort, något som ni vill berätta om – FYLL GÄRNA I FORMULÄRET

Tanken är också att även oavslutade projekt kan beskrivas här, och när det är dags att komplettera med resultat och lärdomar kan ni kontakta FoU Välfärds styrelse för att lägga till mer information och material.

För tillfället ligger databasen på Region Västerbottens plattform, men tanken är att innehållet senare flyttas över till FoU Välfärds webbplats och där också presenteras på ett sådant sätt att det blir lätta att ta del av det arbete som görs hos FoU-miljöer runt om i landet.

I detta formulär får du godkänna Region Västerbottens sätt att hantera dina personuppgifter. (regionvasterbotten.se/gdpr)

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i.