Post Conference Kit

Den 12-13 oktober arrangerade föreningen en konferens i Stockholm på temat kring omställningen till en hållbar socialtjänst. Under konferensens två dagar hölls många spännande och intressanta presentationer. Nu har vi samlat dem för alla som är intresserade av att ta del av dem.

Det finns tre filer som kan laddas ner beroende på vilken eller vilka presentationer som du önskar ta del av. Det finns en fil med presentationerna från torsdagen och en annan fil med presentationerna från fredagen. Men det finns också en fil med samtliga presentationer.