Nytt från FoU i Sörmland!

I deras senaste nyhetsbrev kan du läsa om tre nya rapporter och en ny artikel, utbildningar och webbinarier bland annat inom området digitalisering och funktionshinder, en ny bok om fallprevention, nya moduler i e-utbildningen om bemötande och förstås om fyra nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en film som sammanfattar handlingsplanen för fallprevention. […]

I FoUKUS #2

FoU Sjuhärad Välfärd berättar i sitt senaste nyhetsbrev bland annat om att de vill stärka F:et i FoUS och satsa mer på forskning. I nyhetsbrevet kan du även ta del av den nya rapporten Tillitens betydelse – Att utveckla professionell trygghet och delaktighet i Vårgårda kommuns socialtjänst. Bland mycket annat. Läs I FoUKUS här

FoU Nordost nyhetsbrev 2, juni 2021

I det här numret kan du bland annat läsa om följande: – Workshopserie om implementering – Stärka nyanländas digitala förmågor och utveckla arbetet med information till nyanlända med svaga läs- och skrivfärdigheter – Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva – Lyckat dialogforum om delaktighet i det digitala samhället – Nya forskningsmedel […]

Ny FoU-rapport: Att göra det osynliga synligt

FoU Nordost summerar i den här rapporten erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin. När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av både vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och […]

Fullt hus på webbföreläsningar! Men fungerar lärandet?

Det är nog en fråga som många av oss har funderat över det senaste året. Läs mer i senaste NestorNytt! Missa inte heller detta: – ”Samverkan kräver kunskap, tillit och praktiska förutsättningar” – Rapporten ”När samverkan ställs på sin spets” – Samarbete med andra FoU-miljöer: Projekt om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre och […]

Intresserad av registerforskning?

FoU Välfärds forskarnätverk och Socialstyrelsen anordnar två digitala workshoppar kring temat under hösten 2021. Föreläsare är Marie Berlin, utredare på Socialstyrelsen och ph. d. i demografisksociologi. Workshop 1Registerstudier – studiedesign, arbetssätt m.m. På workshopen ges exempel på hur man kan arbeta med studiedesign och med materialetsamt få en inblick i hur några av Socialstyrelsens register […]

Call for abstracts: FoU Välfärds konferens 14-15 oktober 2021

FoU Välfärds konferens arrangeras i år av föreningens styrelse och hålls förhoppningsvis fysiskt i Stockholm. Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra. Styrelsen välkomnar nu abstracts som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll, exempelvis: Pågående projekt, forskning eller […]

Ny studie ska förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer

En ny studie från FoU i Väst visar att hbtq-personer som utsätts för våld i en nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd. I vissa fall leder det till att man undviker att söka stöd, i andra fall till att man söker stöd hos många olika personer och instanser. – Vissa har […]

Dialogforum om delaktighet och digitalisering – fem FoU-miljöer bjuder in

Under våren inleder fem FoU-enheter i Stockholms län tillsammans med forskargruppen CACTUS vid Karolinska institutet ett samarbete om delaktighet och digitalisering. I anslutning till detta arrangeras ett dialogforum: Dialogforum: Socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhälletTorsdag den 27 maj 2021, kl. 13–16 (digitalt) På programmet: Presentationer av aktuell forskning och pågående utvecklingsprojekt kring […]

Ny rapport: Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg

Vilka insatser får Gävleborgs barn och unga inom socialtjänstens öppenvård? Hur kaninsatserna följas upp på ett hållbart sätt som bidrar till relevant lokal kunskap? Vilket stöd kanFoU Välfärd Region Gävleborg ge i det arbetet? Denna rapport belyser dessa frågor. Rapporten är därför ett exempel på arbetet medindividbaserad systematisk uppföljning inom Gävleborgs län. Ladda ner rapporten […]