Äldrecentrum startar vetenskaplig tidskrift

Äldrecentrum lanserar en helt ny vetenskaplig tidskrift för att stärka den svenska äldre- och åldrandeforskningen och föra vetenskapliga resultat närmare dem som arbetar ute i verksamheterna. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har de senaste åren arbetat internt för att höja den vetenskapliga kompetensen och att vässa metoderna i arbetet med stiftelsens egna rapporter. Samtidigt har Äldrecentrum […]

Äldrecentrum söker ny utredare

Är du disputerad, med kunskap om äldrefrågor och erfarenhet av FoU? Då ska du söka! Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum arbetar för att utveckla den vetenskapliga basen för verksamheten, samtidigt som de vill utveckla arbetet med systematisk uppföljning, implementering och lärande. Äldrecentrum utlyser nu en tillsvidareanställning som utredare. Ditt uppdrag blir till exempel att tillsammans med […]

Socialtjänstens förändringsarbete i Vårgårda

Margareta Carlén är föreståndare på FoUS Sjuhärad Välfärd: – Vi är tre forskare som under två och ett halvt år följt ett förändringsarbete på socialtjänsten i Vårgårda. Vi har genomfört intervjuer med chefer, medarbetare, politiker och även brukare för att få en bred bild av de utmaningar som de yrkesverksamma står inför. Ann-Charlotte Lilja, socialchef […]

Digital konferens för lärande och erfarenhetsutbyte utifrån pandemin

Coronapandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära. FOU nu genomförde en digital konferens för att lärande och erfarenheter från region och kommun skulle kunna delas och diskuteras. Under tre timmar den 14 december medverkade ca 80 personer på distans vid sammantaget 12 presentationer, uppdelat på […]

Läs- och lyssningstips i jul

För er som får lite extra ledigt i jul har Äldrecentrum några tips. Deras utredare producerar nya rapporter och andra skrifter, samtidigt som tidskriften Äldre i Centrum har ett växande arkiv på sin hemsida. Så passa på att hitta mer kunskap inom området äldre och åldrande! Läs Äldrecentrums rapporter!Läs Att åldras med funktionsnedsättning!Läs Äldre i […]

FoUiS-Nytt 2020:4

I det senaste nyhetsbrevet från FoU i Sörmland hittar du tre nya avsnitt av FoU-podden. Du kan även läsa om en ny vetenskaplig artikel för markörer för fallrisk, ett webbinarium om digitalisering och funktionshinder, en ny rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19, verksamhetsutveckling tillsammans med användaren och filmen Välfärdsteknik i virustider. Läs FoUiS-Nytt på FoU i […]

Föreningen FoU Välfärds dialogkonferens – Save the date!

Välkommen till 2021 års dialogkonferens som äger rum på distans den 1 februari 2021. Intresseföreningen FoU Välfärd har sedan lång tid anordnat en årlig och kostnadsfri dialogkonferens med fokus på kunskapsutbyte, nätverkande och interaktiva möten. I år kommer denna konferens att genomföras elektroniskt. Den kommer att gå av stapeln den första måndagen i februari vilket […]

Ny FoU-rapport: Utvärdering av samverkansmodellen Trygg uppväxt i Lidingö

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga är viktigt för att förebygga och ge stöd vid en ogynnsam utveckling. Rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020 är en utvärdering av pilotimplementeringen av modellen ”Trygg uppväxt” i Lidingö stad. Trygg uppväxt är en lokal variant av den skotska samverkansmodellen […]

God annorlunda Jul och Gott Nytt friskare År!

I årets sista NestorNytt kan du bland annat läsa om följande: Samverkan i södra Stockholm under corona – rapport på gång. Vilken hälso- och sjukvårdsnivå bör gälla på äldreboenden? Nestor tipsar också om att följa dem på LinkedIn. Intressanta och relevanta inlägg och delningar utlovas. Följ Nestor på Linkedin Läs Nestor-Nytt