Presentationer från FoU Nordvästs Socialtjänstdag

Presentationerna filmades under den här dagen och nu kan du ta del av dem i efterhand! Presentationer på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021: Placerade barn och ungas hälsa – hälsoundersökningar och samverkan mellan professioner med Bo Vinnerljung Socialtjänsten och det digitala utanförskapet Erfarenheter av systematisk uppföljning inom missbruks- och beroendevården Prata med barn – nylansering av […]

Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn

Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt […]

För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestors rapport som var aktuell på FoU Välfärds konferens är nu klar! Det finns också ett videoklipp med en av rapportförfattarna, Linda Nyholm. Rapporten bygger på en intervjustudie med personer som arbetar med hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur hälso- och sjukvården på säbo […]

Bli gästforskare hos Stiftelsen Äldrecentrum

Nu startar Stiftelsen Äldrecentrum ett gästforskarprogram och du har möjlighet att bli den första gästforskaren. Målet är att skapa nya samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner i frågor som rör äldre och åldrande med praktiknära inriktning. Det spelar ingen roll om du i dag forskar på universitet och högskola eller en FoU-enhet. Sista dag för ansökan […]

God och nära vård

FoU nu har mycket på gång när det gäller god och nära vård. I deras senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om följande: God och nära! Hur då? Digital erfarenhetskonferens 8 december Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem Anhörigstöd i framkant är i gång! Praktiknära forskning med fokus på […]

Protokoll från Föreningen FoU Välfärds årsmöte

Här kan du läsa protokollet från föreningens årsmöte som hölls den 20 september 2021. Årsmötesprotokoll 2021 Föreningen FoU Välfärd

Vad finns det för ingångar för en forskare i individbaserad systematisk uppföljning i en FoU-miljö?

Jobbar du på en FoU-verksamhet inom socialtjänsten och den närliggande hälso-och sjukvården, och är intresserad av att diskutera behov och förutsättning för att kunna bedriva systematisk uppföljning och forskning vid en FoU-verksamhet? Då är du hjärtligt välkommen till denna workshop! FoU Välfärds styrelse bjuder, tillsammans med Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling för socialtjänsten, in till denna […]

FoUiS-Nytt från FoU i Sörmland

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om tre nya rapporter/artiklar, ett webbinarium om rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet, om utvecklingsarbetet Nära Vård, om nya moduler i e-utbildningen om bemötande, och förstås om fyra nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se två nya filmer om suicidprevention respektive Noden för välfärdsteknik och digitalisering.  Läs […]

FoU Nordväst välkomnar alla till socialtjänstdagen 28 oktober

Kolla live på webben eller i efterhand. Exakta programtider släpps inom kort. Årets upplaga innehåller presentationer av forskare, praktiker och FoU:are som berättar om lokala forsknings- och utvecklingsarbeten. FoU Nordväst har bland annat bjudit in Bo Vinnerljung som föreläser om barns hälsa. Ingen föranmälan behövs. Mer information på FoU Nordvästs webbplats

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum

I det här numret kan du läsa historien om befolkningsstudien SNAC, som fyller 20 år i år. Tidskriften innehåller också ett personporträtt med gerontologiprofessorn Mats Thorslund och en intervju med nyblivna doktorn Lena Kroik, som disputerat med en avhandling om samers önskemål vid livets slut. Tidskriften Äldre i Centrum