Konferens om stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården

Leaving care – Stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården Inbjudan till konferens och workshop onsdagen den 11 oktober 2023 Välkomna till en dag om stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården, dvs. familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem. Frågan är uppmärksammad internationellt sedan många år (under benämningen leaving care). Forskning visar att ungdomar ofta saknar nätverk och det stöd de […]

Nytt från Nestor FoU

Se filmad intervju med Eva Karlsson, fil. dr i etnologi och projektledare på Nestor FoU-center, som har tittat närmare på hur samverkan ser ut mellan äldreomsorg och vuxenenhet, där socialpsykiatri och missbruksenhet ingår, i en kommun i södra Stockholm. Eva ger även förslag på hur samverkan kan utvecklas. Allt detta i FoU-rapporten ”Om intern samverkan […]

Sökes: medlemmar till styrelsen

Hej alla medlemmar i FoU Välfärd! Valberedningen för FoU Välfärd arbetar för att få fram förslag på tre nya ledamöter till styrelsen.  Vi vill gärna se en representation från hela Sverige och vill därför gå ut brett till er alla. Är ni intresserade eller har ni en kollega som skulle passa för uppdraget så maila […]

Anmälan till FoU Välfärds årliga konferens 2023

Konferensens första dag är öppen för externa gäster och är gratis för dem. Dock är anmälan bindande och outnyttjad plats debiteras 500:- Det finns 100 platser och först till kvarn gäller Dag 1 och 2 = konferenspaketet för medlemmar Kostnad inklusive middag 12/10: 3000:- Bindande anmälan, återbud efter 1 september debiteras med full avgift. Sista […]

Ledig tjänst

Kommunförbundet Fyrbodal söker FoU-strateg till FoU Socialtjänst, 100%. Klicka här för information om tjänsten Arbetsuppgifter Syfte och mål med den Fyrbodalgemensamma forsknings- och utvecklingsverksamhet är att initiera, stimulera, utveckla och synliggöra vetenskaplig, erfarenhets- och brukarbaserad kunskap i socialtjänst och angränsande kommunal hälso- och sjukvård. FoU-verksamheten ska bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Arbetet ska vara […]

Skicka in abstracts

Vi har valt att förlänga deadline för att skicka in abstracts med en vecka. Vår nya deadline är därför 23 juni. För mer information se information för dag 1 och dag 2  och för att anmäla dig använder du anmälningsformuläret

Call for abstracts – Dag 2

Välkommen att skicka in ett ämne för diskussion och erfarenhetsutbyte till FoU-Välfärds konferensdag 2 Det här är en dag för erfarenhetsutbyte för FoU-Välfärds medlemmar. Inför denna dag önskar vi få exempel från er deltagare i form av kortare presentationer på 5 – 10 minuter. Inkomna ämnen kommer att samlas och organiseras för diskussion och erfarenhetsutbyte […]

Call for abstracts – Dag 1

Ett urval kommer att göras då det finns begränsat med utrymme i programmet. Du bestämmer vilket område som just ditt projekt inryms under: Barn och unga med fokus på tidiga och förebyggande insatser Evidensbaserade insatser inom socialtjänsten Äldres och funktionsnedsattas hälsa – tidiga förebyggande insatser   Det kan vara ett utvecklingsprojekt, forskningsprojekt eller annat projekt […]

Save the date (FoU konferensen)

Föreningen har arrangerat en konferens varje höst och i år är inget undantag. Mellan den 12e och 13e oktober arrangerar en konferens i Stockholm. Mer information om tema och program kommer att publiceras senare. Välkomna!

Reflektioner från dialogdagen 6:e februari

Ett sammandrag från FoU-Välfärds dialogkonferens i Stockholm 2023/02/06 Eva-Britt Lönnback Yilma och Jofen Kihlström presenterade ett initiativ från socialstyrelsen kring forskarseminarier där praktiknära forskning står i fokus. Det kommer att ske genom två nätbaserade seminarier över Zoom den 21 mars och den 18 oktober 2023. För att meddela intresse att delta är det bra om […]