Seminarie kring praktiknära forskning

Socialstyrelsen anordnar tillsammans med FoU Välfärd en digital seminarieserie för FoU Välfärds medlemsorganisationer. Samtliga medarbetare, med eller utan doktorsexamen, är varmt välkomna att delta. Syftet med seminarieserien är att knyta kontakter och byta erfarenheter med andra som har liknande praktiknära forskningsuppdrag. Vidare är tanken att detta forum ska kunna möjliggöra samarbeten kring gemensamma frågor och […]

Save the date

Mer information kommer att presenteras innan sommaren kring konferensens innehåll. Vill du vara med och bidra? Här hittar du Call for abstracts MVHStyrelsen

FoU i Sörmland fördjupar sig i Etik

Under 2023 har FoU i Sörmland tagit ett beslut om att lyfta etik och forskningsetiska diskussioner i alla våra uppdrag på ett mer tydligt sätt.  Detta beslut har förankrats ända upp på politisk nivå. Nu vill vi fördjupa oss i en viktig del i det arbetet, nämligen etikprövning. När och varför behövs en etikprövning för att genomföra […]

Post Conference Kit

Den 12-13 oktober arrangerade föreningen en konferens i Stockholm på temat kring omställningen till en hållbar socialtjänst. Under konferensens två dagar hölls många spännande och intressanta presentationer. Nu har vi samlat dem för alla som är intresserade av att ta del av dem. Det finns tre filer som kan laddas ner beroende på vilken eller […]

Konferens om stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården

Leaving care – Stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården Inbjudan till konferens och workshop onsdagen den 11 oktober 2023 Välkomna till en dag om stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården, dvs. familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem. Frågan är uppmärksammad internationellt sedan många år (under benämningen leaving care). Forskning visar att ungdomar ofta saknar nätverk och det stöd de […]

Nytt från Nestor FoU

Se filmad intervju med Eva Karlsson, fil. dr i etnologi och projektledare på Nestor FoU-center, som har tittat närmare på hur samverkan ser ut mellan äldreomsorg och vuxenenhet, där socialpsykiatri och missbruksenhet ingår, i en kommun i södra Stockholm. Eva ger även förslag på hur samverkan kan utvecklas. Allt detta i FoU-rapporten ”Om intern samverkan […]

Sökes: medlemmar till styrelsen

Hej alla medlemmar i FoU Välfärd! Valberedningen för FoU Välfärd arbetar för att få fram förslag på tre nya ledamöter till styrelsen.  Vi vill gärna se en representation från hela Sverige och vill därför gå ut brett till er alla. Är ni intresserade eller har ni en kollega som skulle passa för uppdraget så maila […]

Anmälan till FoU Välfärds årliga konferens 2023

Konferensens första dag är öppen för externa gäster och är gratis för dem. Dock är anmälan bindande och outnyttjad plats debiteras 500:- Det finns 100 platser och först till kvarn gäller Dag 1 och 2 = konferenspaketet för medlemmar Kostnad inklusive middag 12/10: 3000:- Bindande anmälan, återbud efter 1 september debiteras med full avgift. Sista […]

Ledig tjänst

Kommunförbundet Fyrbodal söker FoU-strateg till FoU Socialtjänst, 100%. Klicka här för information om tjänsten Arbetsuppgifter Syfte och mål med den Fyrbodalgemensamma forsknings- och utvecklingsverksamhet är att initiera, stimulera, utveckla och synliggöra vetenskaplig, erfarenhets- och brukarbaserad kunskap i socialtjänst och angränsande kommunal hälso- och sjukvård. FoU-verksamheten ska bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Arbetet ska vara […]

Skicka in abstracts

Vi har valt att förlänga deadline för att skicka in abstracts med en vecka. Vår nya deadline är därför 23 juni. För mer information se information för dag 1 och dag 2  och för att anmäla dig använder du anmälningsformuläret