Besök till dialogdagen

Till dialogdagens etikpass kan vi bekräfta att Jörgen Svidén från Överklagandenämnden för etikprövning kommer och deltar i våra diskussioner just kring frågor om etikprövning

Hjälp oss fylla databasen över pågående FoU projekt

Projektsammanställning Välkommen till intresseföreningen FoU Välfärds formulär för att samla uppgifter till en gemensam ”projektdatabas” för landets FoU-miljöer. Syftet med databasen är att kunna tillhandahålla en översikt av de projekt och arbeten som genomförts och pågår för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspiration. I den här sammanställningen använder vi ”projekt” i sin vidaste mening; dvs. här […]

FoU Välfärd anordnar dialogkonferens 2023

VÄLKOMNA till Föreningen FoU Välfärds Dialogdag 2023   Datum och Tid: måndagen den 6 februari kl. 10.00–16.00 (kaffe serveras från kl. 9.30) Plats: A7, 7A ODENPLAN, Norrtullsgatan 6 / Odengatan 65 10.00-10.30   Inledning med presentation 10.30-12.00   Pågående projekt i FoU-Sverige -presentation och dialog om multicentercase (Daniel och Jofen) 12.00-13.00   Lunch 13.00-14.00   Etikprövningsfrågor för FoU-projekt (föreläsare […]

Anmälan dialogkonferens 2023

Läser in …

FoU bjuder in till forskardag 2 December 2022

Välkommen att anmäla dig till FoU Välfärds och Socialstyrelsens forskardag på temat Perspektiv på ”beprövad erfarenhet” Av skrivningen i förslaget till en ny socialtjänstlag introduceras ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som grund för socialtjänstens verksamhet. Är du nyfiken på att diskutera hur beprövad erfarenhet kan förstås? Då är du hjärtligt välkommen till denna workshop! Syftet med […]

Hjälp till att fylla i projektdatabasen

VAD & Varför FoU-välfärd håller på att bygga en projektdatabas där våra medlemmar har möjlighet att lägga in beskrivningar av sina FoU projekt och på så vis synliggöra dem för andra FoU-miljöer samt myndigheter och organisationer som Socialstyrelsen, SKR m.fl. Hur & När Funktionen för att söka bland dem är idag inte färdigutvecklad, men fram […]

Konferensprogram

Torsdagens program för konferensen 2022 Uppdaterad 22-10-07 Konferensen startar klockan 10:00 på torsdagen och inleds med att föreningens styrelse hälsar välkomen. Därefter hålls en paneldiskussion kring temat social hållbarhet och kunskapsutveckling. Därefter tar vi en paus för en gemensam lunch innan de tre parallella seminarierna startar. Torsdagen avslutas med ett gemensamt eftermiddagspass. Ladda ner torsdagens […]

FoU-chef till Nestor FoU sökes

Fram till den 21 augusti är det möjligt att söka denna tjänst. För mer information om tjänsten och ansökningsförfarande se nedanstående länk.

Välkommen till FoU Välfärds konferens 13-14 oktober 2022 i Stockholm

FoU konferens 2022

På FoU Välfärds konferens vill vi sprida kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och vi vill dela våra erfarenheter med varandra. Till årets konferens har föreningens medlemmar, FoU-enheter inom välfärdsområdet, bjudits in att bidra med presentationer och samla till workshops. FoU Välfärds styrelse kommer att bjuda in till dialog om aktuella frågor inom föreningen. […]

FoU Välfärds konferens 13-14 oktober 2022

Call for abstracts

Välkommen med ditt abstract för FoU Välfärds konferens 2022. Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra. Alla abstracts är välkomna! Vi begränsar oss inte till något särskilt tema utan allt som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll kommer […]