FoU Välfärd har fått en ny hemsida

Den 21 februari gick FoU Välfärds nya hemsida i skarpt läge. Innehållsligt är den inte helt färdig då innehållet från den gamla sidan inte gick att föra över automatiskt till den nya hemsidan. Under de första månaderna av 2020 kommer hemsidan att kompletteras med information, publikationer och dokument från den gamla hemsidan. Den nya hemsidan […]

Nyhetsbrev nr 8:2019 från Stiftelsen Äldrecentrum

I nyhetsbrevet kan du läsa om följande: Ny rapport! Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002 – 2018. Är ni på gång med nya arbetssätt och metoder? Verksamheter bjuds in till två workshops där de får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta. Lärdomar om […]

FoU Nordost presenterar fokusområdet digitalisering på MVTe-konferensen. Läs mer i FoU Nordosts nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet kan du även läsa om följande: Tre seminarier om digitalisering Workshoppar i systematisk uppföljning Forte-medel till projekt inom funktionsnedsättningsområdet – nytt projekt Trygg hemgång – se filmerna och ladda ner rapporterna! Trygg uppväxt – update och intervju Information till nyanlända viktig utvecklingsfråga Läs mer i FoU Nordosts nyhetsbrev

Två nya rapporter från FoU i Väst: Att omsätta IBIC från teori till praktik & Personcentrering i kommunal vård och omsorg.

Du kan läsa mer om rapporterna och ladda ner dem i FoU i Västs nyhetsbrev. Där kan du även läsa om följande: GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård Hälsogreppet har lyft upp den psykosociala arbetsmiljön på kommunernas agenda Grundkurs i tjänstedesign – gå SKR:s populära utbildning hos oss! SKR: Hur kan vi […]

Call for abstracts: FoU Välfärds konferens 15-16 oktober 2020

FoU Välfärds konferens arrangeras i år av föreningens styrelse och hålls i Stockholm. Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra. Styrelsen välkomnar nu abstracts som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll, exempelvis:• Pågående projekt, forskning eller annat arbete […]