Call for abstracts – Dag 2

Välkommen att skicka in ett ämne för diskussion och erfarenhetsutbyte till FoU-Välfärds konferensdag 2 Det här är en dag för erfarenhetsutbyte för FoU-Välfärds medlemmar. Inför denna dag önskar vi få exempel från er deltagare i form av kortare presentationer på 5 – 10 minuter. Inkomna ämnen kommer att samlas och organiseras för diskussion och erfarenhetsutbyte […]

Call for abstracts – Dag 1

Ett urval kommer att göras då det finns begränsat med utrymme i programmet. Du bestämmer vilket område som just ditt projekt inryms under: Barn och unga med fokus på tidiga och förebyggande insatser Evidensbaserade insatser inom socialtjänsten Äldres och funktionsnedsattas hälsa – tidiga förebyggande insatser Det kan vara ett utvecklingsprojekt, forskningsprojekt eller annat projekt som […]

Save the date (FoU konferensen)

Föreningen har arrangerat en konferens varje höst och i år är inget undantag. Mellan den 12e och 13e oktober arrangerar en konferens i Stockholm. Mer information om tema och program kommer att publiceras senare. Välkomna!

Reflektioner från dialogdagen 6:e februari

Ett sammandrag från FoU-Välfärds dialogkonferens i Stockholm 2023/02/06 Eva-Britt Lönnback Yilma och Jofen Kihlström presenterade ett initiativ från socialstyrelsen kring forskarseminarier där praktiknära forskning står i fokus. Det kommer att ske genom två nätbaserade seminarier över Zoom den 21 mars och den 18 oktober 2023. För att meddela intresse att delta är det bra om […]

Save the date (dialog om praktiknära forskning)

18 oktober 13,00-16,00 Är du nyfiken på att diskutera praktiknära forskning med andra FoU-kollegor i Sverige? Då är du hjärtligt välkommen till en seminarieserie som FoU Välfärd och Socialstyrelsen bjuder in till. Deltagande är kostnadsfritt. Save the dates Tid:  21 mars klockan 13–16, och 18 oktober klockan 13–16 Plats: Skype Program kommer. Vi vill veta […]

Besök till dialogdagen

Till dialogdagens etikpass kan vi bekräfta att Jörgen Svidén från Överklagandenämndenför etikprövning kommer och deltar i våra diskussioner just kring frågor om etikprövning

Hjälp oss att fylla databasen över pågående FoU projekt

Projektsammanställning Projektsammanställning Välkommen till intresseföreningen FoU Välfärds formulär för att samla uppgifter till en gemensam ”projektdatabas” för landets FoU-miljöer. Syftet med databasen är att kunna tillhandahålla en översikt av de projekt och arbeten som genomförts och pågår för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspiration. I den här sammanställningen använder vi ”projekt” i sin vidaste mening; dvs. […]

Anmälan till dialogkonferensen 2021

Photo by Akson on Unsplash

Anmälan till dialogkonferensen den 1 februari 2021 Intresseföreningen FoU Välfärd, bjuder in till den årliga dialogkonferensen som i år kommer att ske över internet Nedan finner du länken för att anmäla dig till konferensen. Denna konferens riktar sig till FoU-miljöer som arbetar med forsknings-, och utvecklingsfrågor mot socialtjänstens område.Konferensen är kostnadsfri och pågår mellan 10:00 […]